„Ochrona dziedzictwa kulturowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Plany, realizacje, stan faktyczny”

Organizator:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki


Program
E-mail kontaktowy: k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl
Limit miejsc został wyczerpany. Prosimy o skontaktowanie się z organizatorami poprzez email.

Termin: 15-17 maja 2014 r.

W rejestracji proszę o podanie informacji w jakich dniach będzie Pan/Pani uczestniczyć na Konferencji w punkcie "UWAGI".

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA BRAK WOLNYCH MIEJSC

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator nie zapewnia noclegów.

Konferencja odbywać będzie się w Pałacu Lubostroń na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, który jest instytucją kultury dotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ze względu na szerokie spektrum podejmowanych tematów w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego, konferencja trwać będzie przez trzy dni od 15 do 17 maja 2014 r.

Dwa dni będą stricte dniami konferencyjnymi z wystąpieniami zaproszonych prelegentów. Odbędzie się także uroczystość wręczenia wyróżnień Marszałka i Sejmiku Województwa, osobom zasłużonym w regionie na polu ochrony dziedzictwa narodowego.

Jeden z trzech dni głównie poświęcony będzie wyjazdowi uczestników przedsięwzięcia do miejsc, gdzie znajdują się zabytki architektury sakralnej i dworskiej.

Trasa wycieczki:

Potulice - Pałac i majątek Fundacji im. Anieli Potulickiej

Chobielin - Dwór i park tarasowy własności Radosława Sikorskiego

Samostrzel - Pałac wraz z założeniem parkowym i folwarcznym rodu Bnińskich

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Panią Kamilą Łajczak z Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nr tel. 883 359 314, bądź mailowo k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl.

PATRONAT HONOROWY: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa.

PATRONAT MEDIALNY: Telewizja Polska S.A. Oddział w Bydgoszczy, Spotkania z Zabytkami, Gazeta Wyborcza.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 oraz budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego