Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kompetencje językowe kluczem do sukcesu w wielokulturowej Europie

Zarejestruj się

Wojewódzka konferencja dydaktyczna dla nauczycieli języków obcych Kompetencje językowe kluczem do sukcesu w wielokulturowej Europie
18 listopada 2011 roku (piątek) godz. 10.00-14.30
Sala Konferencyjna Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3)


Celem konferencji jest podkreślenie wagi znajomości języków obcych i ich roli w zwiększaniu szans na odniesienie sukcesu w życiu zawodowym i społecznym w Europie. Kształcenie językowe wpisuje się w szeroko pojęte priorytety edukacyjne Unii Europejskiej. Rosnąca mobilność edukacyjna i zawodowa młodego pokolenia wymusza konieczność stałego przystosowywania metod i treści nauczania tak, by przygotować uczniów - przyszłych pracowników - do funkcjonowania w wielokulturowej i wielojęzycznej rzeczywistości i odniesienia życiowego sukcesu. Wyzwaniem staje się edukacja promująca wzajemne poszanowanie i dialog międzykulturowy. Tak pojęte kształcenie językowe nie jest możliwe bez współdziałania w programowaniu polityki edukacyjnej naszego województwa.